O

Türkçe İngilizce
Saat :
Bugün :
Get Adobe Flash player
İleri Web Group - Sık Sorulan Sorular
Bu alanda bizlere Sıkça Sorulan Sorulara ilişkin cevapları bulabilir, cevabını merak ettiğiniz bir soruyu bize iletişim formunu kullnarak iletebilirsiniz.

1 ] .av.tr için gerekli belgeler nelerdir ?

".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB`nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur. ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü`nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB`ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

2 ] .bel.tr için gerekli belgeler nelerdir ?

Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da Alan Adı Tahsis Formunun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi`ne gönderilmesi gerekmektedir.

3 ] .dr.tr için gerekli belgeler nelerdir ?

Bu alan adının tahsisi için, TTB`nce talep edilen bazı dökümanların TTB`ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi`ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir. Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.

4 ] .org.tr için gerekli belgeler nelerdir ?

Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün ilk üç sayfası ile son sayfasının ".tr" Alan Adı Yönetimi`ne iletilmesi gerekmektedir. Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

5 ] Com alan adı ile Com.TR arasında ne fark var ?

Com ve Com.tr alan adı arasında aslında hiçbir fark yoktur,

.com alan adı yurtdışı alan adı kayıt firmaları tarafından sağlanır, .com.tr alan adı ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından sağlanır.

.com alan adı alabilmek için herhangi bir belgeye ihtiyaç yoktur .com.tr alan adında ise Markanızın olması veya Şirket olmanız gerekmektedir.

6 ] com.tr uzantılı alan adı için hangi belgeler gerekli ?

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.

Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi, Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi`nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
Türk Patent Enstitüsü`nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası`ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",

İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,

Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",

Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı`ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",

Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı`ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",

Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",

Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı`ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"

Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü`nden alınmış kayıt tescil belgesi,

Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,

Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı`ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",

İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü`nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,

Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)`ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,

Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",

Süresiz yayınlar için, yayının aslı,

İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",

Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.

Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"

Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"

Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

7 ] com.tr uzantılı alan adımızı com uzantılı alan adımıza yönlendirebilir miyiz ?

".tr" Alan Adı Yönetimi böyle bir hizmet vermemektedir. Bu hizmeti sunucunuz üzerinden size hizmet vermekte olan servis sağlayıcınızdan alabilir veya com alan adınızı com.tr alan adınıza yönlendirebilirsiniz.

8 ] FTP nedir?

FTP (File Transfer Protocol), web sitesinde yayınlanacak bilgileri içeren dosyaların bilgisayar ve hosting sunucusu arasındaki aktarım sürecidir. Bu süreci kullanarak yazılmış programlar aracılığıyla basit bir kaç işlem ile iki bilgisayar arasında kolaylıkla dosya aktarımı yapabilirsiniz. FTP dosyaların bilgisayardan bilgisayara aktarımını sağlar.

9 ] Hangi alan adını kimler alabilir ?

tr üst düzey alan adının altında yer alan ikinci düzey alan adlarının kimlere tahsis edilebileceği kurallarla belirlenmiştir. Buna göre:

com.tr yalnızca ticari faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar tarafından-tescilleri doğrultusunda-alınabilen alt alan adlarıdır. Ayrıca, adsoyad.com.tr alan adları nüfus cüzdanı ve TC Kimlik No ile tahsis edilmektedir.

biz.tr ve info.tr web üzerinde kamusal ve/veya ticari hizmet sunacak gerçek ve tüzel kişiliklerin kullanımlarına yönelik alt alan adıdır.

net.tr internete ilişkin erişim hizmeti, internet üzerinden portal, tarama, e-posta gibi katma değerli, geniş ölçekli hizmetler ve uygulama servis sağlayıcılığı hizmetleri veren kurum ve oluşumlar tarafından alınabilen alt alan adıdır.

org.tr vakıf, dernek, kar amacı bulunmayan oluşumlar ve benzeri sivil toplum örgüt ve kuruluşları tarafından alınabilen alt alan adıdır.

web.tr ve gen.tr kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği ve "ilk gelen alır" ve "alan adı - kişi/kuruluş adı ilişkisi aranmaz" ilkeleri ile ad tahsisi yapılan alt alan adlarıdır.

av.tr serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıkları için alınabilen alt alan adıdır.

bbs.tr BBS(Bulletin Board System) hizmeti veren kurumluşlar ve oluşumlar için alt alan adıdır.

name.tr T.C. vatandaşları ile Türkiye`de yaşayan yabancı uyruklu kişiler tarafından alınabilen alt alan adıdır.

tel.tr Türkiye`de yaşayan kişiler ile faaliyet gösteren kuruluşların, Türkiye`de kullandıkları her türlü telefon numarası ile bağlantılı olarak tahsis edilen alt alan adıdır.

gov.tr T.C. kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınabilen alt alan adıdır.

bel.tr il, ilçe ve belde belediye teşkilatları tarafından alınabilen alt alan adıdır.

pol.tr emniyet teşkilatı tarafından alınabilen alt alan adıdır.

tsk.tr T.C. askeri kurum ve kuruluşları tarafından alınabilen alt alan adıdır.

mil.tr T.C. askeri kurum ve kuruluşları tarafından alınabilen alt alan adıdır. "mil.tr alan adı, 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren tahsis edilmemektedir.

k12.tr T.C. Milli Eğitim Bakanlığı`nca onaylanmış ilkögretim, lise ve dengi okullar tarafından alınabilen alt alan adıdır.

edu.tr T.C. Yüksek Öğretim Kurumu`nca onaylanmış yüksek öğretim kurumları tarafından alınabilen alt alan adıdır.

10 ] Yabancı kişi ya da kuruluşlar “.tr” uzantılı alan adı alabilir mi ?

Yabancı bir ülkede yerleşik kişi ya da kuruluşlar tarafından, yabancı menşeili belgelere dayalı olarak yapılan “.tr” uzantılı alan adı kayıt başvurularının sonuçlandırılması, alan adının (alan adının kılavuz unsurunu oluşturan ibarenin), alan adı sahibi ya da yetkilendirmiş olduğu kişi ya da kuruluşlar tarafından Türkiye`de kullanılıyor olması ya da bu yönde girişimlerde bulunulduğunun belgelerle kanıtlanması halinde mümkündür.

Bir başka deyişle, başvuru sahiplerinin Türkiye`de ticari faaliyette bulunuyor olması (ya da bu yönde girişimlerde bulunduklarını kanıtlaması) ve ya ticari faaliyette bulunan bir firma ile bağlantılarının olması gerekmektedir (distributörlük vb.). Aksi takdirde, yabancı başvurularda alan adı tahsisi mümkün olmayacaktır.